دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

اصول اولیه ورود به بازار کار چیست؟

کارشناسان توسعه اقتصادی اعتقاد دارند که نیروی انسانی اموزش دیده، از اصول اولیه ورود به بازار کار و  مهمترین عامل تاثیر گذار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها است. با توجه به تحولات ناشی از جهانی شدن، ویژگی های نیروی انسانی مورد نیاز برای ورود به بازار کار ابعاد بیشتری پیدا کرده است. پس […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

شرایط احراز مدیر منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی از جمله نقشهایی است که در سالهای اخیر اهمیت آن بهتر و بیشتر در نزد مدیران سازمانها درک شده و مورد توجه قرار گرفته است.طبق گزارش ها درخواست این شغل نسبت به قبل 13 درصد پیشرفت داشته و بنابراین انتظار میرود در سالهای آینده درخواستهای بیشتری هم برای آن وجود داشته باشد.اما […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

بلوغ سازمانی در مدیریت دانش

اقتصاد امروز ب صورت گستره ای در حال وابسته شدن به دانش است و بر این محور میچرخد.علاوه بر این اطلاعات زیادی هستند که به صورت نامنظم و ساختار نیافته ای در سازمان وجود دارند و بخشی از سابقه سازمان هستند و میتوان از آن ها استفاده کرد تا نرخ بازگشت سرمایه را به صورت […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

عوامل موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی چیست

همان طور که در بحث تعریف توانمند سازی مطرح شد، سه رویکرد متفاوت در توانمند سازی کارکنان وجود دارد. در بررسی عوامل کلیدی موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی، صاحب نظران با در نظر گرفتن هر یک از این رویکرد ها و با توجه به اهداف هر رویکرد بر خی از عوامل را مهم بیان […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

بلوغ سازمانی چیست؟

بلوغ سازمانی به معیاری گفته میشود که توانمندی یک سازمان را از طریق کارمندان،فرآیندها،داده ها و اطلاعات و فناوری های موجود بیان میکند بلوغ سازمانی در واقع درک ما از روند پیشروی سازمان است. چگونه این درک بدست میآید؟ابتدا باید مقیاس ها و چهارچوب استانداردی رسم شود و سپس از این طریق ،تمام ساز و […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مهارت‌های منابع انسانی

توجه به نیروهای انسانی به عنوان سرمایه در هر سازمان باعث میگردد جهت بهبود کارایی آنان مدیران و کارشناسان منابع انسانی دست به اقداماتی بزنند تا اهداف و چشم‌انداز نهایی سازمان میسر گردد. از همین رو تقویت مهارت­‌های منابع انسانی نقش کلیدی در بهبود کیفی نیروها خواهدداشت. برخی از این مهارت و توانایی‌ها که هم […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

کارایی منابع انسانی

وظایف انجام شده توسط  منابع انسانی باید هم از جنبه کارایی و هم اثربخشی مورد ارزیابی قرار گیرد شرکتهایی که به خوبی مدیریت شده اند و از طریق اجرای استراتژی های منابع انسانی به مسائل مهم تجاری می پردازند ، اغلب به دنبال سنجش کارایی منابع انسانی هستند  . کارآیی رابطه بین نتایج کلیدی و […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مسیر شغلی خودرا چگونه مدیریت کنیم؟

مسیر شغلی ،عبارت است از شغل هایی که در طول یک دوره از زندگی بصورت متوالی یک فرد پشت سر میگذارد. در منبعی دیگر مسیر شغلی را این گونه تعریف کرده است که مسیر کسب و کار یک فرد یعنی رشد فرد در سازمان و یا مجموعه ای که در آن فعالیت دارد. حال اگر […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

اهمیت و الزام گردش شغلی

گردش شغلی کجای دایره نیازهای سازمان های امروزی قرار می گیرد؟ اصلا گردش شغلی چیست؟ گردش شغلی در حقیقت انتقال یک نیرو یا یک کارمند از یک سمت به سمتی دیگر در بخشی دیگر از سازمان می باشد. بسیاری از مدیران، گردش شغلی را وسیله ای برای توسعه شغلی می دانند. فضای مدیریتی در سازمان […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

توانمند سازی نیروی انسانی چیست

توانمند سازی نیروی انسانی (human resources empowerment) دارای مفاهیم و تعاریف متعددی است. از نظر دیدگاه مکانیکی ( ارتباطی ) توانمند سازی منابع انسانی به معنای تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به رده های پایین سازمان است. از نظر دیدگاه ارگانیکی (انگیزشی ، شناختی) توانمند سازی یک عامل روانشناختی است که به ادراکات و […]