دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

عوامل موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی چیست

همان طور که در بحث تعریف توانمند سازی مطرح شد، سه رویکرد متفاوت در توانمند سازی کارکنان وجود دارد. در بررسی عوامل کلیدی موفقیت در توانمند سازی نیروی انسانی، صاحب نظران با در نظر گرفتن هر یک از این رویکرد ها و با توجه به اهداف هر رویکرد بر خی از عوامل را مهم بیان کرده اند.

نظریه شناخت اجتماعی یک چهار چوب برای تجزیه و تحلیل احساس افراد از میزان توانمندیشان بیان کرده است. بر طبق این نظریه کارکنان برای اینکه احساس توانمندی داشته باشند، باید به این ادراک برسند که شرایط برای توانمندی آن ها مهیا است. در نتیجه ادراک افراد از محیط کارشان بر احساس توانمندی آن ها تاثیر می گذارد.

بر طبق نظریه شناخت اجتماعی، سه دسته از عوامل وجود دارد که بر احساس توانمندی نیروی انسانی تاثیر گذار است که عبارتند از:

  1. عوامل فردی: تحصیلات، سابقه کار، کانون کنترل، عزت نفس
  2. عوامل گروهی: اهمیت گروه، اثربخشی گروه، اعتماد درون گروهی، ادراک افراد یک گروه از میزان تاثیر شان بر مدیران
  3. عوامل سازمانی: دسترسی به منابع، دسترسی به اطلاعات، حمایت اجتماعی- سیاسی، حیطه کنترل، ابهام در نقش، جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی، جو مشارکتی واحد کار

مطلب مرتبط: مشاوره منابع انسانی چیست و چه مزایایی دارد؟

در میان عوامل موفقیت توانمندسازی نیروی انسانی عوامل فردی بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارد. بنابراین سازمان ها جهت بهره بردن از منابع انسانی توانمند باید در جهت بهبود و تقویت عوامل فردی از طریق تناسب بیشتر تحصیلات افراد با کارشان، سابقه کاری بالا، کنترل درونی بالاتر و عزت نفس بالاتر گام بردارند.

همچنین در مورد عوامل گروهی نیز میتوان گفت هرچه اهمیت و اثر بخشی گروه و اعتماد درون گروهی بیشتر باشد و ادراک افراد گروه از میزان تاثیر شان بر مدیران بالاتر باشد، کارکنان توانمند تر خواهند شد.

در عوامل سازمانی نیز هرچه دسترسی به منابع و اطلاعات بالاتر، حمایت اجتماعی و سیاسی بیشتر، حیطه کنترل گسترده تر، ابهام در نقش کمتر، جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی و جو مشارکتی واحد کار بهتر باشد، کارکنان توانمند تر می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *