دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مهارت های موردنیاز نیروی انسانی حرفه ای

در اواخر قرن  بیستم، دست یابی به نیروی انسانی حرفه ای و توسعه یافته یک امر ضروری تلقی شده است و مطالعاتی برای مهارت های موردنیاز نیروی انسانی حرفه ای صورت گرفته است.

در ادامه به مهارت های مورد نیاز نیروی انسانی حرفه ای پرداخته می شود.

براساس تعریف سازمان جهانی کار، نیروی انسانی برای رویایی با چالش ها باید مهارت های متعددی از جمله مهارت های اجتماعی، تجاری و کارافرینانه و مهارت های چندگانه فنی داشته باشند. یونسکو نیز برای انسان توسعه یافته مهارت هایی را معرفی کرده است که شامل مهرت های سازگاری، داشتن استقلال فکری است.

صاحبنظران در حوزه منابع انسانی نیز مهارت هایی را برای نیروی انسانی حرفه ای در نظر گرفته اند که در ادامه به آن اشاره می شود:

  • گولمن معتقد است مهارت های توانایی درک خود و دیگران، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، سازگاری با محیط پیرامون از مهارت های کلیدی نیروی انسانی توسعه یافته است.
  • اندر سون بیان می کند که مهارت ها ی پایه و مهارت های اجتماعی از قبیل مسئولیت پذیری، روحیه همکاری، دیدگاه مثبت به شغل و انعطاف پذیری را برای اشتغال ضروری می داند.
  • ارنی نیز بیان می دارد که در ژاپن بجای تاکید بر دانش افراد به عنوان سرمایه های اصلی سازمان ها، بیشتر بر روابط انسانی، مهارت های زندگی جمعی، اموختن از دیگران ، یادگیری مشارکتی و تبادل تجربه با سایر افراد تاکید می شود.
  • ریزنبرگ نیز معتقد است ویژگی ها و مهارت هایی از قبیل اخلاق کار، مهارت تصمیم گیری، مهارت حل مسأله، نگرش مثبت به کار، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری و حظور منظم در محل کار را برای نیروی انسانی حرفه ای لازم می داند.
  • در ایران نیز مهارت هایی از قبیل آگاهی و دانش عمیق در زمینه تخصصی، توانایی به کارگیری دانش تخصصی، خلاقیت و نوآوری، کارافرینی، مسئولیت پذیری، وجدان کاری و انگیزه پیشرفت در مسیر شغلی مهم ارزیابی شده است.

پیشنهاد می‌شود بخوانید: مشاوره منابع انسانی چیست؟

در یک جمع بندی کلی به ویژگی ها و مهارت های نیروی انسانی حرفه ای و اولویت بندی آن ها از نظر صاحبنظران حوزه منابع انسانی می پردازیم:

ردیف رتبه اولویت نوع ویژگی یا مهارت شرح ویژگی یا مهارت
1 1 مهارت های اجتماعی- ارتباطی توانایی برقراری ارتباط با دیگران، کار گروهی و مشارکتی و  روحیه همکاری با دیگران
2 2 ویژگی های شخصیتی مسئولیت پذیری، وقت شناسی، انعطاف پذیری، وجدان کاری، سازگاری با محیط کار و انگیزه مثبت نسبت به شغل
3 3 ویژگی ها و مهارت های شناختی و زیستی       مهارت در شناسایی و حل مسأله، یادگیری چگونه آموختن، نوآوری و درک روابط حاکم بر محیط کار
4 4 مهارت های عمومی و پایه مهارت خواندن، نوشتن، حساب کردن و ریاضیات
5 5 مهارت های تجاری و کارافرینانه کارافرینی، خلاقیت و ابتکار، سازگاری با شغل
6 6 مهارت های فنی و تخصصی دانش تخصصی و حرفه ای، توانایی به کارگیری دانش تخصصی و حرفه ای و مهارت های چندگانه فنی و تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *