دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

رفتارسازمانی

رفتارسازمانی به نحوه رفتار انسان‌ها در سازمان ها ، از جمله نحوه تعامل با یکدیگر ، و همچنین نحوه عملکرد آنها در ساختار سازمان ها برای انجام کارشان با رویکرد سیستمی متمرکز می شود. همچنین بصورت مطالعه رفتار انسان در محیط های سازمانی ، رابط بین رفتار انسان و سازمان و خود سازمان، تعربف می‌شود و یا رفتار سازمانی مستقیماً با درک ، پیش بینی و کنترل رفتار انسان در سازمان ها در ارتباط است.

همچنین در علم روان شناسی موضوع رفتار به شکلی با ثبات قابل اندازه گیری است و در اثر تجربه، یادگیری، در رفتار افراد شکل میگیرد که در محیط و همواره در حال تغییر و تکمیل است. کارکنان یک سازمان نیز بر اساس صداقت ،درستی و رفتار صحیح رهبران خود الگو میگیرند و نه آن چیزی که مطلوب رهبران است، این موضوع به خصوص در میان مدیران و رهبران تازه کار دیده می‌شود که به آنان پیشنهاد میشود دچار غرور کاذب نشده، همواره لیستی از عملکرد خود داشته باشد و رفتار حرفه ای خود را در مواجهه با کارکنان و چالش های سازمان مورد سنجش قرار دهند.
به عنوان مثال به گفته Debra Winger

عمده رفتارهای بد از ناامنی می‌آیند.
در سازمان و جامعه ای که امنیت زیر سوال رفته باشد آستانه اخلاق و استانداردهای رفتار درست افراد نیز کاهش می یابد.
انسان‌ها (نیروهای انسانی) در بقا، آسایش، احترام و … به دنبال امنیت پایدار هستند که گاهی تحت تاثیر برخی از رفتارهای نامناسب رهبران، مدیران، مسئولین و سرپرستان قرار می‌گیرند.

در نتیجه طیف گسترده ای از شیوه های مختلفی وجود دارد که رهبران و مدیران از آنها برای تأثیرگذاری بر کارکنان خود در رسیدن به اهداف سازمان استفاده می کنند.

از جمله روش‌های تأثیرگذاری و حفظ رفتارهای مطلوب در سازمان‎ها:

  • پرورش فرهنگ سازمانی صحیح
  • درک چگونگی توسعه رهبران بزرگ
  • پیدا کردن افراد مناسب
  • درک ماهیت و نیازهای کارمندان
  • حفظ رضایت شغلی
  • توسعه تیم‌ها با عملکرد بالا
  • حفظ عملکرد قوی
  • استفاده از رهبری درست

که این مورد رابطه مستقیمی با نوع گزینش کارکنان، نحوه تعامل و رفتار بین مدیر و فرد از نظر نوع پاداش و برابری که بین افراد سازمان برقرار میشود دارد

مطلب مرتبط: مشاوره منابع انسانی چیست؟

مدیران باید بتوانند توضیح دهند که چرا کارکنان به جای سایرین در برخی از رفتارها دخیل هستند، پیش بینی می کنند که چگونه کارکنان به اقدامات و تصمیمات مختلف واکنش نشان می دهند و بر نحوه رفتار کارکنان تأثیر می گذارند. ” این رشته سرشار از تحقیق ، یافته ها ، دستورالعمل ها و ابزارهایی است برای کارکنان که می توانند اهداف خود را روشن کنند ، درک کنند که چه چیزی باعث ایجاد انگیزه در آنها و افزایش رضایت شغلی آنها می شود.
همچنین جهت بهره¬ وری بیشتر سیستم بایستی رابطه فرد با سازمان ارتباطي متقابل و دوطرفه باشد، و مدير موفق كسي است كه محيط فرهنگي سازمان خود را كه عاملي بسيار مؤثر در رفتارهاي كاركنان است عميقاً بشناسد و درك كند و آن را در جهت اجراي برنامه هاي سازمان بكار گيرد. حقوق و مزاياي افراد بايد بر اساس ماهيت شغل، تخصص، تجارب و عملكرد افراد در برابر تغييرات و برنامه ها معين شود. اگر عملكرد افراد به دقت ارزيابي نشود و مطابق شايستگي به آنان امتياز داده نشود در آن سازمان به تدريج فرهنگ كم كاري بوجود مي آيد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.