دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

رفتارسازمانی

رفتارسازمانی به نحوه رفتار انسان‌ها در سازمان ها ، از جمله نحوه تعامل با یکدیگر ، و همچنین نحوه عملکرد آنها در ساختار سازمان ها برای انجام کارشان با رویکرد سیستمی متمرکز می شود. همچنین بصورت مطالعه رفتار انسان در محیط های سازمانی ، رابط بین رفتار انسان و سازمان و خود سازمان، تعربف می‌شود […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مهارت‌های منابع انسانی

توجه به نیروهای انسانی به عنوان سرمایه در هر سازمان باعث میگردد جهت بهبود کارایی آنان مدیران و کارشناسان منابع انسانی دست به اقداماتی بزنند تا اهداف و چشم‌انداز نهایی سازمان میسر گردد. از همین رو تقویت مهارت­‌های منابع انسانی نقش کلیدی در بهبود کیفی نیروها خواهدداشت. برخی از این مهارت و توانایی‌ها که هم […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

کارایی منابع انسانی

وظایف انجام شده توسط  منابع انسانی باید هم از جنبه کارایی و هم اثربخشی مورد ارزیابی قرار گیرد شرکتهایی که به خوبی مدیریت شده اند و از طریق اجرای استراتژی های منابع انسانی به مسائل مهم تجاری می پردازند ، اغلب به دنبال سنجش کارایی منابع انسانی هستند  . کارآیی رابطه بین نتایج کلیدی و […]

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مدیریت منابع انسانی مدرن

مدیریت منابع انسانی اگر به طور درست و هوشمندانه صورت گیرد، می تواند به افزایش رضایت شغلی کارکنان و توانمندسازی کارکنان منجر شود. بنابراین ضرورت توجه به مدیریت نیروهای انسانی امری اثبات شده در حوزه مدیریت محسوب می شود. مدیریت منابع انسانی را می توان یک ویژگی کیفی برای سازمان قرار داد پس توجه به […]